Ve které dny se máte vyhnout důležitým aktivitám v roce 2024!

Víte, že existují dny, ve kterých když započnete důležité projekty, máte svatební den, nebo třeba podepisujete obchodní smlouvu, můžete si koledovat o nezdar až do konce projektu, nebo případně o jeho úplné ztroskotání.

Sama jsem před pár lety započala rekonstrukci v jeden z těchto nezdárných dní. Opravdu nebyl týden, kdy nebylo něco špatně. A to od počátku rekonstrukce až do jejího konce.  Způsobilo nám to hodně nervů, neustálých oprav a předělávání už hotových stavebních úprav a neustálé řešení nedodělků.

Věřím, že je dobré, projít si seznam těchto dní a zkontrolovat, když opravdu plánujeme projekt, co má být úspěšný, zda jej nezapočnete v nevhodný termín.

Výhodu mají projekty, které mají jen roční trvání, jako je třeba rekonstrukce. Když je započnete v nevhodný den, nezdary s tím spojené vás sice vysílí, ale budete vědět, že za rok bude vše u konce.

Ale pokud plánujete svatbu, nástup do zaměstnáním, nebo třeba plánujete nový dlouhodobý obchod, určitě se těmto dním, které pro vás popisuji níže, vyhněte.

Čtyři oddělující dny

Tyto 4 oddělující dny jsou přechodem mezi cykly energie a cykly prvku určité sezóny. Jejich energie je již vypotřebována, je zastaralá a mrtvá.

Proto nedoporučuji v těchto dnech dělat žádné velmi důležité rozhodnutí nebo důležitou činnost, případně uzavírat s někým obchod. Výsledky těchto činností by nevedly k úspěchu, protože byste využívali jen zbytky mrtvé energie. Nezapočínejte aktivity, které mají mít nějaký vývoj a mají trvat déle.

Vyhněte se důležitým aktivitám vždy jeden den před jarní rovnodenností, letním slunovratem, podzimní rovnodenností  a zimním slunovratem.

Vyhněte se důležitým aktivitám v tyto dny:

 • 19. března 2024
  Tedy jeden den před jarní rovnodenností. Jarní rovnodennost spadá na středu 20. března 2024, 4:06 v pásmu Středoevropského času na Severní polokouli.
 • 20. červen 2024
  Tedy jeden den před letním slunovratem. Letní slunovrat spadá na čtvrtek, 20. června 2024 večer ve 22:50 v pásmu Středoevropského času na Severní polokouli.
 • 21. září 2024
  Tedy jeden den před podzimní rovnodenností. Podzimní rovnodennost spadá na neděli, 22. září 2024, 14:43 v pásmu Středoevropského času na Severní polokouli.
 • 20. prosinec 2024
  Tedy jeden před zimním slunovratem. Zimní slunovrat spadá na sobotu, 21. prosince 2024, 10:19 v pásmu Středoevropského času na Severní polokouli.

Čtyři vyhaslé dny

Vyhaslé dny se shodují s koncem nebo posledním dnem každého ročního období. V těchto je dnech je energie prvku daného ročního období na nejnižším a nejslabším bodě. Například zimu charakterizuje prvek vody. Poslední den zimy je prvek vody vyčerpán a je na své nejnižší úrovni.

Tyto dny nikdy nepoužívejte pro žádnou aktivitu, která by měla v budoucnu vzkvétat a rozvíjet se, jako svatby, nástup do zaměstnání, nebo uzavření obchodní smlouvy.

Vyhněte se důležitým aktivitám v těchto dnech:

 • 3. únor 2024
  Tedy jeden před příchodem jara.
 • 4. květen 2024
  Tedy jeden den před příchodem léta.
 • 6. srpen 2024
  Tedy jeden před příchodem podzimu.
 • 6. listopad 2024
  Tedy jeden den před příchodem zimy.

 

Je to tak, že kdybyste třeba měli svatbu v nějaký z výše uvedených dní, můžete čekat, že vám šťastné manželství nemusí vydržet do stáří, nebo třeba nepočnete společně potomky.  V případě podepsání obchodní smlouvy v takovém datu se vašemu podnikání nebude dařit a bude upadat.

Dny bez bohatství

Říká se jim také 10 divokých dnů  a dny nepřízně. Jsou také známé jako dny bez bohatství. Tyto jsou nejsou vhodné pro žádnou činnost, která zahrnuje obchodování nebo vytváření bohatství.

Nepodepisujte tedy žádné smlouvy, neuzavírejte obchody nebo nedělejte oficiální otevření nějakého vašeho projektu, nepodnikejte důležité obchodní cesty.

 

Divoké a nepříznivé dny v roce 2024

 • 10. a 11. únor 2024
 • 10. a 11. duben 2024
 • 9. a 10. červen 2024
 • 8. a 9. srpen 2024
 • 7. a 8. říjen 2024
 • 6. a 7. prosinec 2024

 

Ve výše uvedených dnech je tedy lepší odložit důležité činnosti, které se týkají vaší finanční situace.

Dny s ročním konfliktem

Dyn s ročním konfliktem jsou dny, kdy dochází ke konfliktu mezi energií určitého roku a energií určitého dne.

V každém roce vévodí vždy jedna hlavní energetická síla hvězdy zvané Tai Sui. Tato hvězda se také nazývá někdy Velkovévoda Jupitera. Není to ale určeno skutečnou astrologickou pozicí Jupitera, ale samotnou energií této hvězdy. V opozici této hvězdy je hvězda Sui Po, která stojí vždy proti vládnoucí hvězdě roku. Jejich energie nejsou komplementární, ale protikladné. Toto postavení hvězd vytváří velké napětí.

Ve těchto dnech, kdy dochází k ročnímu konfliktu jsou energie protichůdné, tedy antagonistické. Tyto dny nám tedy nebudou přinášet hladký průběh aktivit, pro které se rozhodneme.

Když musíte započít svou aktivitu ve dnech s ročním konfliktem, očekávejte drobné problémy nebo výzvy. Proto nevadí v tento den započít krátkodobou aktivitu, ale určitě se vyhněte dlouhodobým aktivitám.

Když začnete třeba rekonstrukci v tento den, počítejte s tím, že při ní budete řešit neustálé potíže, chyby a nutnost předělat už hotové práce, třeba dělníci položí lino opačně, než jste chtěli, nebo pověsí toaletu o 5 cm níže, než je standard, nebo přeříznou elektrické kabely. Výhodou je, že tyto práce jednou skončí, že je rekonstrukce projekt krátkodobého charakteru.

Pokud ale budete mít svatbu v tento den s ročním konfliktem, počítejte, že nemusíte být v manželství šťastní. Manželství se sice nezničí, ale může být pro vás vysilující po celou dobu vašeho života. Můžete mít otravnou tchyni anebo partner, nesplní vaše očekávání.

Některé dny s ročním konfliktem vám nemusí přinést takovou zkázu, protože na ně může působit vliv zmírňující hvězdy, která snižuje nebo eliminuje vliv ročního konfliktu. Obecně vám ale doporučuji vyhýbat se tomuto dni pro vaše důležité projekty.

Rok 2023 je rok králíka. Všechny dny v energii kohouta, který je v jeho opozici, budou přinášet tento konflikt. Pokud chcete vědět k tomuto tématu více, napište mi do komentáře pod článek ANO, abych věděla, zda pro vás mám připravit podrobnější článek.

Zde je seznam dnů s ročním konfliktem od konce dubna do konce října 2024. Protože jich je poměrně mnoho a opakují se obvykle po 12 dnech, uvedu jen dny s ročním konfliktem od dne aktualizace článku  do konce října.

Vyhněte se důležitým aktivitám v tyto dny s ročním konfliktem v roce 2024

 • 28. duben 2024
 • 10. květen 2024
 • 22. květen 2024
 • 3. červen 2024
 • 15. červen 2024
 • 27. červen 2024
 • 9. červenec 2024
 • 21. červenec 2024
 • 2. srpen 2024
 • 14. srpen 2024
 • 26. srpen 2024
 • 7. září 2024
 • 19. září 2024
 • 1. října 2024
 • 13. října 2024
 • 25. října 2024

 

Dny s měsíčním konfliktem

Tyto dny je energie měsíce v opozici s energií dne. Energie jsou opět protichůdné a tyto dny mají horší efekt než dny s ročním konfliktem. Proto se jim vyhněte vždy! Když budete plánovat něco důležitého v osobních i obchodních plánech, tento den určitě vynechte. Energie dne a měsíce je u sebe blíže než při dnu s ročním konfliktem a následky jsou tedy horší.

V případě svatby v tento den, bude manželství obtížné a v případě nějakých problémů se velmi snadno rozpadne. Slib učiněný tento bude tedy velmi snadno porušitelný. Tedy žádné svatby.

Pokud v tento den podepíšete obchodní smlouvu, je dost pravděpodobné, že kterákoli ze stran nebude plnit nebo kompletně nenaplní své závazky. V této den tedy nepodepisujte žádné obchodní smlouvy, nevytvářejte obchodní partnerství ani spojenectví. S nejvyšší pravděpodobností by každé spojenectví bylo vše porušeno již brzy po podpisu. Nedělejte oficiální otevření vašeho obchodu v tento den, mělo by to za následek, že vše půjde rychle z kopce.

Nestěhujte se do nového domova v tento den. Čekaly by vás potíže s majitelem či se správcem družstva nebo SVJ. A pokud byste dům vlastnili, nevytvořili byste si s ním silné pouto.

Držte se tedy pravidla: Nikdy žádné důležité osobní nebo obchodní aktivity!

Zde je seznam dnů s měsíčním konfliktem. Opět jich je mnoho, uvedu tedy jen dny ode dne aktualizace článku do konce října 2024.

Vyhněte se důležitým aktivitám v tyto dny s měsíčním konfliktem v roce 2024

 • 28. duben 2024
 • 11. květen 2024
 • 23. květen 2024
 • 4. a 5. červen 2024
 • 17. červen 2024
 • 29. červen 2024
 • 12. červenec 2024
 • 24. červenec 2024
 • 5. srpen 2024
 • 18. srpen 2024
 • 30. srpen 2024
 • 12. září 2024
 • 24. září 2024
 • 6. října 2024
 • 19. října 2024
 • 31. října 2024

 

Opět platí, že v některý z těchto dnů může působit vliv zmírňující hvězdy, která snižuje nebo eliminuje vliv měsíčního konfliktu. Ale přesto tento den nedoporučuji využívat na důležité životní události.

Nechce se vám přepisovat všechny tyto dny do vašeho kalendáře? Vytvořila jsem pro vás přehledný kalendář ZDARMA od května do října 2024, kde jsem barevně vyznačila všechny nepodporující dny, aby se vám lépe plánovalo. Stáhněte si jej klinutím na tlačítko níže.

Existuje mnoho dalších technik pro určení ostatních méně vhodných dnů

Podle Feng Shui existuje mnoho technik, jak vyloučit špatné dny pro důležité životní události. Část těchto technik se musí praktikovat na míru dané osoby podle horoskopu čtyř pilířů osudu. Proto počítejte s tím, že je ještě mnoho dalších nevhodných dní v roce, jež neplatí jednotně pro všechny, ale musí se určovat individuálně.

Sepsala jsem vám zde dny do konce října 2024, které platí pro všechny osoby hromadně. Tento článek pro vás budu pravidelně aktualizovat, budete mít tedy seznam všeobecných nevhodných termínů pro vaše důležité aktivity. Uložte si odkaz na článek, abyste se k němu mohli vracet.

Zapište si všechny tyto dny do vašeho diáře, ať můžete začít s klidem plánovat.

Nechte si určit příznivé dny pro vaše aktivity

Plánujete stavbu nebo rekonstrukci domova? Nebo chcete vybrat vhodný termín svatby či stěhování do nového domova? Pomohu vám vybrat termíny, které nesou podporující energii pro začátek vašich důležitých aktivit.

Pokud si vyberete energeticky vhodný den, podpoříte kvalitu vašeho života v novém domě, kvalitu vztahu v budoucím manželství nebo lehčí průběh rekonstrukce či stavby. Pomohu vám vyloučit dny, kdy budete mít nejmenší energetickou podporu.

Dejte like a nasdílejte článek vašim přátelům, kterým by se mohl hodit pro důležitá životní rozhodnutí nebo pro vybrání termínu na započetí jejich projektů. Nebo si rovnou objednejte určení příznivých dní, pokud právě vybíráte důležitý termín pro výše uvedené aktivity.

 

 

Miluji staré čínské učení Feng Shui a s jeho pomocí přináším do Vašich domovů a životů harmonii. Můj příběh najdete zde>>
Komentáře
 1. Iveta Karlecová napsal:

  Ano

 2. Martina napsal:

  Ano

 3. Martina Michalková napsal:

  Áno

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.